• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Indkøb

Ser virksomheden sine leverandører som samarbejdspartnere, eller blot en der sikrer virksomhedens forsyninger. LogistikPartner vil synliggøre virksomhedens indkøb med nye øjne. LogistikPartner forholder sig neutralt til eksisterende eller nye leverandører men synliggør, hvor der er potentiale til reduktion af omkostninger, eller hvor der kan reduceres i antallet af leverandører med de ulemper dette indebærer. Den store kortlægning
samarbejde med virksomheden udarbejder LogistikPartner et forslag til en ny eller revideret indkøbsstrategi.

LogistikPartner kigger på de daglige indkøbsprocesser, men også fremad med det sigt at sikre langvarige omkostningsreduktioner.

Når virksomheden har valgt den fremtidige indkøbsstrategi, så påtager LogistikPartner sig gerne at stå for implementeringen af de nye rutiner, der skal sikre kontinuerlig reduktion af omkostninger. Dette aftales individuelt med kunden.
Valg af en indkøbsstrategi
Det en for LogistikPartner vigtigt, at kunden kan følge sine omkostninger, men også, at der bliver udarbejdet nogle budgetter, der kan overholdes. LogistikPartner udarbejder modeller, der er gennemsigtige for hele organisationen og som sikrer, at budgetter og de forventede omkostningsreduktioner overholdes.
LogistikPartner udarbejder en række standardiserede dokumenter, der dels viser virksomhedens strategi overfor leverandørerne, men også gør det lettere at sammenligne priser og ydelser.

LogistikPartner forholder sig professionelt og neutralt i valget af leverandører.
Gennemsigtighed
Når LogistikPartner er færdige med en kortlægning af om-kostningerne, og der er gennemført de nødvendige aktiviteter med leverandørerne, så har virksomheden et resultat, der kan aflæses på bundlinjen. Resultat på bundlinjen
Når projektet er succesfuld afsluttet, tilbyder LogistikPartner, at der løbende følges op på igangsatte procedurer og tiltag, så virksomheden sikrer, at de fastsatte mål indfries både økonomisk og proceduremæssigt. Langvarigt samarbejde

Anbefalinger fra kunder

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10