• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Insourcing / outsourcing

Den aktuelle tendens til at outsource fortsætter med uformindsket styrke. Det er der flere gode grunde til: Faste omkostninger til egen vognpark eller eget lager erstattes af variable logistikomkostninger. Der er ingen problemer med vognparken (værksted og reparation). Udgifter til lønninger og i forbindelse med sygdom bortfalder, og kapitalen kan anvendes til produktion i stedet for lastvogne og lager. På den måde kan der opnås besparelser på 10-30 %.

Men der er også risikomomenter: Kan en virksomhed/lagerudbyder overhovedet tilbyde det samme som en intern afdeling? Og hvad med kommunikationen?

Outsourcing er ofte et meget følelsesladet emne. Organisationen skal forberedes på outsourcing, da der altid følger organisatoriske ændringer og deraf følgende utryghed i kølvandet.

Outsourcing er derfor både en chance for at bevare konkurrenceevnen og en proces, der skal forberedes grundigt og håndteres med situationsfornemmelse – og netop her er LogistikPartner den rigtige samarbejdspartner!

LogistikPartner tilbyder følgende ydelser:

 • Analyse af egen vognpark eller eget lager
 • Sparringspartner for ledelsen
 • Gennemførelse af hele projektet
 • Rådgivning i alle faser af optimeringsprojektet

Anbefalinger fra kunder

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10