• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Lager

 

Vores opgaver er meget forskelligartede, f.eks. forbedring af omsætningshastigheder, forbedring af rutiner og arbejdsbeskrivelser. Vi analyserer alle aktive varenumre og kortligger, hvilke omkostninger de driver. LogistikPartner ser bl.a. på leveringsperformance og forholder sig kritisk til de grupper af varer, der styres af specielle markedsmæssige mekanismer.

Grundlaget for at gennemføre en optimering af virksomhedens lager tager udgangspunkt i virksomhedens aktuelle situation samt kundens forventninger/behov.

Et projekt tilpasses 100 % til kundens individuelle behov og for-ventninger.

Arbejdsprocessen tager udgangspunkt i en klassificering af alle produkterne på lageret. Alt fra råvarer, halvfabrikater, reservedele og færdigvarer.
Der laves grundige analyser for at afdække de totale omkostnings-mønstre, risikomomenter og serviceforventninger. LogistikPartner sikrer en løsning, der forbedrer virksomhedens kvalitet over for slutkunden.

Analyse og Klassifikation
I analysefasen er vi fysisk til stede hos kunden. Og i denne fase vil vi i samarbejde med kunden udarbejde konkrete mål for virksomhedens lagre.

I udarbejdelsen af strategien for optimeringen tages der udgangspunkt i, at den eksisterende produktion, salg samt indkøb drager nytte af den valgte totalløsning.
Vi er hos kunden
LogistikPartner arbejder på løsninger, der øger omsætnings-hastigheden for virksomhedens lager markant. Der udarbejdes løsninger, der konkret reducerer døde kapitalbindinger. Kort og godt: LogistikPartner er medvirkende til at øge virksomhedens cashflow. Minimering af kapitalbinding
Når LogistikPartner kortlægger lageret, benyttes forskellige analysemetoder (såsom ABC-analyser og rentabilitetsanalyser). Det er vigtigt, at de forskellige adfærdsmønstre beskrives, såsom håndteringer, købsadfærd, salgs- og indkøbsomkostninger, EDB osv. Leverandøren kan evt. inddrages i den udstrækning, hvor det kan/vil være nødvendigt.

Kortlægningen viser det reelle aktivitetsniveau i din virksomhed og de totale omkostninger.
Struktureret kortlægning af adfærd og omkostninger
LogistikPartner kommer med friske øjne og ser på mulighederne for at optimere de nuværende procedurer og forretningsgange (søsætte nye ideer til en mere effektiv arbejdsdag på lageret). LogistikPartner implementerer gerne de nye tiltag, som aftales individuelt med kunden.

Under implementeringen ses potentialet for den samlede logistik.
Implementering
Virksomhedens omkostninger er minimale set i forhold til den samlede omkostningsbesparelse. LogistikPartners mål er hurtig tilbagebetaling af ydelsen. Hurtig tilbagebetaling
LogistikPartner sikrer, at virksomhedens logistik og processer er fremtidssikret mod nye udfordringer. Mål

Anbefalinger fra kunder

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10