• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Regningsgennemgang og -kontrol

Afregningen af ind- og udgående transporter er et tema i enhver virksomhed. Det kan være meget vanskeligt helt at gennemskue en fragtafregning fra en vognmand. Der findes mange forskellige gebyrer. Hvilke af disse skal køberen af transportydelsen overhovedet betale?

Alt efter antal hyrede vognmænd, de anvendte trafikarter og kompleksiteten af tarifstrukturerne bindes der mange personaleressourcer. Kontrollen af fragterne og fakturaerne fra tjenesteudbyderne lægger beslag på megen tid. Løbende kommer der nye destinationer og kunder til, så at opdatering af tilbud og tarifstamdata bliver til en permanent opgave.

Især sø- og luftfragtregninger er yderst komplicerede. Det skyldes de mange forskellige gebyrer og omregningsfaktorer. Nogle dele af fragten afregnes i dollar, andre i euro. Oveni kommer begreber som Incoterms, der gør det svært for fragtkøberen at gennemskue regningerne.

LogistikPartner påtager sig gerne at udføre dette arbejde for Dem!

Vore ydelser:

 • Vi kontrollerer alle transportfakturaer (månedligt) for, om de er korrekte i henseende til substansen og de anvendte tariffer. LogistikPartner har 3 forskellige varianter til regningskontrol (helt efter kundens ønske)
 • Med jævne mellemrum opdaterer vi Deres relevante stam- og fragtdata (f.eks. nye destinationer) på alle vognmænd og tjenesteudbydere
 • Vi udarbejder nøgletal og statistikker
 • På grundlag af Deres forsendelses- og tarifdata foretager vi periodisk benchmarking af fragtomkostningerne. Således er De altid ajour med, om Deres fragtaftaler er afstemt efter markedsvilkårene
 • Ved behov sender vi Deres transportmængder i delvis fornyet udbud og påtager os i den forbindelse alt arbejdet med at lægge Deres beslutningsgrundlag til rette

LogistikPartner aflaster Dem og gør Deres transportomkostninger transparente!

Anbefalinger fra kunder

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10